Logo

Home | Download | Why | Support | Blog | How it works | Contact us

ASUSTeK K52Je Driver Scan Result

PC Name:
ANONYMOUS
OS: Microsoft Windows 10 Home/64bits
Manufacturer:
ASUSTeK
Model: K52Je


Driver name
Manufacturer
Version
Date
Download
Podstawowe urz?dzenie systemowe
Podstawowe urz?dzenie systemowe
Podstawowe urz?dzenie systemowe
Urz?dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio
Microsoft
10.0.17763.1
2001-08-24
Intel(R) Management Engine Interface
Intel
6.0.0.1179
2009-09-17
ATK0100 ACPI UTILITY
ATK
1043.2.15.66
2006-10-23
G?o?niki (2 ? Urz?dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio)
Microsoft
10.0.17763.1
2018-09-14
Good
Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Zasilacz Microsoft
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
USB Camera
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Komputer oparty na architekturze x64 obs?uguj?cy interfejs ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series
Advanced Micro Devices, Inc.
15.201.1151.1008
2015-11-04
Good
Standardowy kontroler SATA AHCI
Microsoft
10.0.17763.168
2006-06-21
Good
Kontroler systemu zgodny z HID
Microsoft
10.0.17763.379
2006-06-21
Good
Urz?dzenie zgodne z HID
Microsoft
10.0.17763.379
2006-06-21
Good
Urz?dzenie wej?ciowe USB
Microsoft
10.0.17763.379
2006-06-21
Good
Urz?dzenie wej?ciowe USB
Microsoft
10.0.17763.379
2006-06-21
Good
Urz?dzenie steruj?ce u?ytkownika zgodne z HID
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Urz?dzenie klawiatury HID
Microsoft
10.0.17763.348
2006-06-21
Good
Standardowa klawiatura PS/2
Microsoft
10.0.17763.348
2006-06-21
Good
Urz?dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio
Microsoft
10.0.17763.1
2018-09-14
Good
Standardowy monitor PnP
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Mysz zgodna z HID
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
Microsoft
6.2.34.16
2012-06-18
Good
G?ówna kolejka wydruku
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
OneNote
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Microsoft XPS Document Writer
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Fax
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Microsoft Print to PDF
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Kontroler hosta SD zgodny ze standardem SDA
Microsoft
10.0.17763.292
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Procesor numeryczny
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Kontroler zgodny ze standardem High Definition Audio
Microsoft
10.0.17763.1
2018-09-14
Good
Port g?ówny PCI Express
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Strefa termiczna ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Przycisk u?pienia ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Starsze urz?dzenie
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Kontroler osadzony zgodny ze standardem Microsoft ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Czasomierz systemowy
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Pokrywa ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Kontroler aparatu wirtualizacji
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Zespó? g?ówny PCI Express
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Przycisk ACPI Fixed Feature
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Port g?ówny PCI Express
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Magistrala PCI
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Port g?ówny PCI Express
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Programowalny kontroler przerwa?
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Port g?ówny PCI Express
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Kontroler bezpo?redniego dost?pu do pami?ci
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Standardowy mostek CPU hosta PCI
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Mostek PCI do PCI
Microsoft
10.0.17763.404
2006-06-21
Good
Kontroler LPC
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Kontroler zgodny ze standardem High Definition Audio
Microsoft
10.0.17763.1
2018-09-14
Good
Rozszerzony kontroler hosta USB rodziny mikrouk?adów Intel(R) 5 Series/3400 Series ? 3B3C
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Urz?dzenie kompozytowe USB
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Urz?dzenie pami?ci masowej USB
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Generic USB Hub
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Urz?dzenie kompozytowe USB
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
Rozszerzony kontroler hosta USB rodziny mikrouk?adów Intel(R) 5 Series/3400 Series ? 3B34
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good
G?ówny koncentrator USB
Microsoft
10.0.17763.1
2006-06-21
Good

All company and product names/logos used herein may be trademarks of their respective owners and are used for the benefit of those owners. All Rights Reserved. Privacy Policy