Logo

Home | Download | Why | Support | Blog | How it works | Contact us

HP HP Pavilion Notebook Driver Scan Result

PC Name:
ANONYMOUS
OS: Microsoft Windows 8.1/64bits
Manufacturer:
HP
Model: HP Pavilion Notebook


Driver name
Manufacturer
Version
Date
Download
Unknown Device
Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant
Intel
8.1.10608.329
2016-05-13
HP Wireless Button Driver
HP
1.1.16.1
2016-03-08
Urz?dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio
Microsoft
6.3.9600.16384
2013-08-22
Audio dla wy?wietlaczy Intel(R)
Intel(R) Corporation
6.16.0.3197
2016-05-10
Synaptics PS/2 Port Compatible TouchPad
Synaptics
15.3.27.1
2011-09-30
Urz?dzenie Bluetooth (sie? osobista)
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Kontroler Realtek PCIe FE Family Controller
Microsoft
8.1.510.2013
2013-05-10
HP Mobile Data Protection Sensor
Hewlett-Packard Development Company, L.P.
6.0.8.1
2014-07-29
Intel(R) Management Engine Interface
Intel
11.7.0.1045
2017-10-03
Mikrofon (2 ? Urz?dzenie zgodne ze standardem High Definition Audio)
Microsoft
6.3.9600.16384
2013-08-22
Good
Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Zasilacz Microsoft
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Modu? wyliczaj?cy Bluetooth firmy Microsoft
Microsoft
6.3.9600.17415
2006-06-21
Good
Modu? wyliczaj?cy Bluetooth LE firmy Microsoft
Microsoft
6.3.9600.16481
2006-06-21
Good
Generic Bluetooth Adapter
Microsoft
6.3.9600.17415
2006-06-21
Good
hp DVDRW GUB0N
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Komputer z procesorem x64 obs?uguj?cy interfejs ACPI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100
Intel Corporation
20.19.15.4835
2017-10-16
Good
Zasób oprogramowania uk?adowego
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Standardowy kontroler SATA AHCI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Elementy steruj?ce bezprzewodowego urz?dzenia radiowego zgodnego z HID
Microsoft
6.3.9600.17041
2006-06-21
Good
HP Truevision HD
Microsoft
6.3.9600.17217
2006-06-21
Good
Standardowa klawiatura PS/2
Microsoft
6.3.9600.17393
2006-06-21
Good
Standardowy monitor PnP
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
Intel
19.10.11.2
2018-01-24
Urz?dzenie Bluetooth (Protokó? TDI RFCOMM)
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Miniport WAN (PPPOE)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
Miniport WAN (PPTP)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
WAN Miniport (Network Monitor)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
WAN Miniport (IP)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
WAN Miniport (IPv6)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
Miniport WAN (L2TP)
Microsoft
6.3.9600.17039
2006-06-21
G?ówna kolejka wydruku
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Microsoft XPS Document Writer
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Fax
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Modu? TPM wersja 2.0
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Dostawca lokalizacji systemu Windows
Microsoft
6.3.9600.17415
2009-04-21
Good
USER-PC: user:
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Kontroler osadzony zgodny ze standardem Microsoft ACPI
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Agregator procesora systemu ACPI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Standardowy port g?ówny PCI Express
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Strefa termiczna ACPI
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Interfejs zarz?dzania Microsoft Windows dla ACPI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Mostek (bridge) standardu PCI do ISA
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Standardowy port g?ówny PCI Express
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Pokrywa ACPI
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Programowalny kontroler przerwa?
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Kontroler zgodny ze standardem High Definition Audio
Microsoft
6.3.9600.17238
2014-07-23
Good
Zespó? g?ówny PCI Express
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Kontroler DMA
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Przycisk zasilania ACPI
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
Microsoft
6.3.9600.17393
2006-06-21
Good
Kontroler zgodny ze standardem High Definition Audio
Microsoft
6.3.9600.17238
2014-07-23
Good
System zgodny ze standardem Microsoft UEFI
Microsoft
6.3.9600.16384
2006-06-21
Good
Standardowy port g?ówny PCI Express
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Przycisk ACPI Fixed Feature
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Intel Collaborative Processor Performance Control (CPPC) Driver
Intel
1.0.0.1018
2014-09-04
Synaptics SMBus Driver
Synaptics
18.0.7.116
2018-01-09
Standardowy port g?ówny PCI Express
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Urz?dzenie koncentratora firmware Intel(R) 82802
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Czasomierz systemowy
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
Urz?dzenie pami?ci masowej USB
Microsoft
6.3.9600.17331
2006-06-21
Good
Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 0100 (Microsoft)
Microsoft
6.3.9600.17393
2014-10-06
Good
Urz?dzenie kompozytowe USB
Microsoft
6.3.9600.17238
2006-06-21
Good
G?ówny koncentrator USB (xHCI)
Microsoft
6.3.9600.17396
2014-10-07
Good

All company and product names/logos used herein may be trademarks of their respective owners and are used for the benefit of those owners. All Rights Reserved. Privacy Policy